Project K'anchay

Wat houd het project K’anchay in ?

 

K’anchay -in het Quechua betekent dat ‘licht van de dageraad’- richt zijn actie op de vorming en integrale ontwikkeling van de mannen en vrouwen van boerengemeenschappen die in extreme armoede leven. Het actieterrein ligt namelijk in een van de armste plattelandsregio’s van Bolivia, namelijk in het verre noorden van het departement Potosi.

Na een eerste periode van onderzoek en analyse van de realiteit in het gebied start de organisatie haar eigenlijke activiteiten op 1 september 2002. Sindsdien boekte de actie al heel wat positieve resultaten en had ze op verschillende domeinen talrijke gunstige gevolgen.

Op het gebied van onderwijs :

  • 6 internaten, 400 studenten per jaar;

  • Er worden elke dag afstanden van gemiddeld 3 tot 4u wandelen van school tot thuis uitgespaard;

  • Een gezond en gevarieerd dieet dat de concentratie en de intellectuele of fysieke inspanning bevordert;

  • Een integrale vorming tot en met het niveau middelbaar onderwijs, die de weg opent naar hogere studies. Vandaag komen oud-studenten hun engagement na en keren als hooggeschoolden - landbouwkundigen en vooral leerkrachten en opvoeders - terug naar het internaat om er enige tijd mee te werken als tegenprestatie voor de genoten opleiding. Ook verschillende leiders van sociale organisaties stellen zich ten dienste van hun gemeenschap.

Op productief gebied :

  • Vele tientallen hectaren aan landschappen veranderden van uitzicht en aard, door herbebossing, bestrijding van bodemerosie en het stimuleren van herstel van de bodemstructuur;

  • Vooral ook de verbetering en verhoging van de opbrengst van de biologische landbouwproductie van honderden boeren;

  • Voedselzekerheid geboden aan de vele gezinnen en hun welvaart verhoogd dankzij de overschotten van hun teelten, waardoor ze op kleine lokale markten gewassen kunnen verkopen.

Het meest aangename deel van deze lange termijninspanning is de versterking van de gemeenschappen waarin K’anchay actief is alsook het bewustzijn, minstens in de kiem, bij de jonge leiders die zijn opgeleid in de internaten, van het belang om voorvechters te worden van hun eigen ontwikkeling, van zichzelf als persoon alsook van de gemeenschappen waarvan ze deel uitmaken.

K’anchay is gebaseerd op 2 programma’s: de opleiding van jongeren en de bevordering van argo-ecologische landbouw. Het is door deze dubbele interventie dat de vereniging, die al bijna 20 jaar actief is, erin slaagt de cyclus van extreme armoede te doorbreken en jongeren perspectief te bieden op een betere toekomst.

Kanchay.jpg
image.png